دانلود کتاب شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی

شاهنامه
معرفی کوتاه کتاب

_____________

ابوالقاسم حسن منصور مشهور به ابوالقاسم فردوسی طوسی معروفترین حماسه سرای ایرانی ست.

شاهنامه فردوسی ، بزرگترین کتاب زبان پارسی است که در تمام جهان مورد توجه قرار گرفته است.

شاهنامه حماسه منظوم است که نزدیک به ۵۰۰۰۰ بیت و از بزرگترین سروده های حماسی جهان به شمار می رود. این اثر تاریخی حماسی، که جمع آوری آن سی سال به طول انجامید، با موضوع افسانه و تاریخ ایران از آغاز تا حمله اعراب به ایران و در چهار دوره پادشاهی پیشدادیان، کیانیان، اشکانیان و ساسانیان، گردآوری شده است.

ابوالقاسم فردوسی، شاعر حماسه‌سرای ایرانی و سرایندهٔ شاهنامه، حماسهٔ ملی ایران، است. از القاب مشهور فردوسی، حکیم سخن و حکیم طوس می باشند.

در دورانی که زبان عربی بر ایران سلطه گشته بود، فردوسی با هدف زنده نگهداشتن زبان پارسی، به سرودن شاهنامه پرداخت و یکی از بن مایه های اصلی او برای این شاهکار ادبی، شاهنامه ابومنصوری بود.

این اثر ارزشمند سبب نفوذ فرهنگ فارسی و بازتاب شکوه و عظمت آن در ادبیات جهان شد و شاعران بزرگی همانند گوته و ویکتورهوگو، از این اثر به زیبایی یاد کرده اند.

بخشی از کتاب شاهنامه فردوسی

نشستن خسرو بر تخت شاهی

چو خسرو نشست از برتخت زر

برفتند هرکس که بودش هنر

گرانمایگان را همه خواندند

بر آن تاج نو گوهر افشاندند

به موبد چنین گفت کاین تاج و تخت

نیابد مگر مردم نیک بخت

مبادا مرا پیشه جز راستی

که بیدادی آرد همه کاستی

ابا هرکسی رای ما آشتیست

ز پیکار کردن سرماتهیست

ز یزدان پذیرفتم این تخت نو

همین روشن و مایه وربخت نو

شما نیز دلها بفرمان دهید

بهرکار بر ما سپاسی نهید

از آزردن مردم پارسا

و دیگر کشیدن سر از پادشا

سوم دور بودن ز چیز کسان

که دودش بود سوی آنکس رسان

که درگاه و بی گه کسی را بسوخت

ببی مایه چیزی دلش برفروخت

دگر هرچ در مردمی در خورد

مر آن را پذیرنده باشد خرد

نباشد مرا با کسی داوری

اگر تاج جوید گر انگشتری

کرا گوهر تن بود با نژاد

نگوید سخت با کسی جز بداد

نباشد شما را جز از ایمنی

نیازد بکردار آهرمنی

هرآنکس که بشنید گفتار شاه

همی آفرین خواند بر تاج و گاه

✅ نام کتاب : شاهنامه
✅ ژانر کتاب : شعر حماسی
✅ نویسنده : ابوالقاسم فردوسی
✅ تعداد صفحات :  1973 صفحه

اگر این کتاب رو خوندی حتما نکاتی ازش میدونی که بقیه میخوان بدونن، پایین برای ما بنویس..

دیدگاهتان را بنویسید

شاهنامه
کتابهای پیشـنهادی برای شـما

_____________________________ _

عصرهای کریسکان
سفرنامه اولیا چلبی
کتاب جاسوسی در اسرائیل
اتاق مزاح
کتاب کهن دیارا
تقریرات مصدق در زندان
مایل هستید از جدیدترین اطلاعات با خبر شوید؟ ما جدیدترین مطالب مورد علاقه شما را پیشنهاد خواهیم داد خیر بله، فقط مورد علاقه ام باشه