کتاب بهائیگری

کتاب بهائی گری
معرفی کوتاه کتاب

_____________

کتاب بهائی گری درباره چیست

کتاب بهائی گری نوشته احمد کسروی به تاریخچه و ریشه شکل گیری این دین پرداخته است. آیینی ایرانی و دین یکتاپرستی که از چگونگی ایجاد آن تا ایرادات وارد شده بر آن ، به تفصیل بیان شده است. کتاب بهائیگری یکی از کتابهای ممنوعه دیگر از این نویسنده است.

بخشی از کتاب بهائیگری

بهاء چنین می گفت: آنکس که میبایست پدید آید منم. باب یک مژده رسانی برای پیدایش من می بود. اینکه در این چند سال ازل جانشین باب و پیشوای بابیان نشان داده شده، بهر این میبوده که هوشها به آن سو گردد و من و جایگاهم از دیده ها دور مانده از گزند و آسیب ایمن باشم. در این زمینه “لوح ها” می نوشت و به ایران می فرستاد. عربیهای این نیز غلط و خنک، ولی به اندازه غلطی و خنکی عربیهای باب نیست.

بهاء بیست و چند سال در عکا میزیست و کارهای خود را دنبال می کرد. یکی از کتابهای او که به جای قرآن نوشته و مانندسازی کرده به نام “اقدس” است و برای آنکه نمونه ای نیز از نوشته های او در دست باشد جمله هایی از آن را در این کتاب آورده ایم.

این جملات کم غلط تر از بافندگیهای سید باب است. با اینحال بهاء چون میدانسته که غلط میبافد و ملایان ایرادها خواهند گرفت، می گوید این نوشته های مرا نباید با قاعده های صرف و نحو سنجند بلکه باید قاعده های صرف و نحو را با این نوشته های من بسنجند. این سخن معنایش آنست که من چون عربی را درست نمیدانم  و غلط می نویسم شما باید آن قاعده هایی را که برای درست نوشتن هست کنار گزارید و شما نیز غلط بنویسید، بهتر بگویم معنایش آنست که هر غلطی گفتم، گفتم. شما نباید ایراد بگیرید. این همان پاسخیست که سید باب درباره غلط های خود می داد.

بهائیگری چگونه پدید آمد

باید دانست بهائی گری از بابی گری پدید آمده، و بابی گری از شیخی گری ریشه گرفته، و شیخی گری از شیعی گری برخاسته. پس یک بخش از تاریخ بهائی گری تاریخ شیعه گری است و تاریخ آن در کتابهای دیگری سخن گفته ایم. ولی از مهدی گری که به داستان باب و بهاء همبستگی نزدیک دارد و ما در آن کتاب کوتاه گفته ایم، اینجا کمی بیشتر سخن گفته ایم.

پیدایش مهدی گری و شیعی گری

در کتابها حدیث هایی هست بدین سان ” ان القائم من ولد فاطمه”. به معنای: برخیزنده از فرزندان فاطمه خواهد بود. همانا اینها را نیز آنان ساخته بودند. از اینرو اسماعیلیان که پیروان اسماعیل پسر جعفربن محمد بودند و سپس دسته جدایی شدند و داستانهای درازی پیدا کردند، بنیاد کوششهای خود را بر روی زمینه مهدی گری گزاردند و یکی از پیشروان ایشان که خود را از فرزندان اسماعیل می شمرد در آفریقا به نام مهدی برخاست و بنیاد فرمانروایی فاطمیان را گذاشت. از اینسو در میان خود شیعیان زمینه بهتر و گشده تری برای پندار مهدی گری پیش آمد که هم شیعه گری رنگ دیگری به خود گرفت و هم مهدی گری رویه دیگری پیدا کرد و از سادگی بیرون رفت.

نظر احمد کسروی درباره بهائیان

چنانکه بارها نوشته ایم ما را با بهائیان دشمنی نیست. کسی از آنان با ما بدی نکرده. این کتاب را که چاپ کرده ایم میخواهیم همه گمراهی ها از ایران برافتد، یکی از این گمراهی ها بهائیگری است. اکنون اگر بهائیان پاسخی درباره ایرادهای ما در کتاب بهائی گری دارند برای ما بنویسند. اینکه سران بهائی به پیروانش دستور می دهد کتابهای ما را نخوانند، چاره ای برای کارشان نیست. مردم اگر می خواهند معنی درست دین را بدانند و از زیانهای بسیاری که اینها می رسانند آگاه شوند، فشار بهائیان و دیگر دسته ها بیشتر می شود.

✅ نام کتاب : بهائی گری
✅ ژانر کتاب : مذهبی
✅ نویسنده : احمد کسروی
✅ تعداد صفحات:  45 صفحه

اگر این کتاب رو خوندی حتما نکاتی ازش میدونی که بقیه میخوان بدونن، پایین برای ما بنویس..

دیدگاهتان را بنویسید

کتاب بهائی گری
کتابهای پیشـنهادی برای شـما

_____________________________ _

کتاب اهل سنت واقعی
کتاب فاطمه فاطمه است
وهابیت عامل تفرقه مسلمانان
فرار شیطان از فاروق
کتاب زرتشت و زرتشتیان
مایل هستید از جدیدترین اطلاعات با خبر شوید؟ ما جدیدترین مطالب مورد علاقه شما را پیشنهاد خواهیم داد خیر بله، فقط مورد علاقه ام باشه