آموزش زبان انگلیسی, درسی و کمک آموزشی

کتاب آکسفورد ورد اسکیلز سطح پیشرفته Oxford word skills advanced

کتاب آکسفورد ورد اسکیلز سطح پیشرفته
کتاب آکسفورد ورد اسکیلز سطح پیشرفته برای چه کسانی مناسب است؟ واژگان بخشی جدایی ناپذیر از تقریباً تمام جنبه های درگیر در فرآیند یادگیری...

ادامه مطلب

آموزش زبان انگلیسی, درسی و کمک آموزشی

کتاب آکسفورد ورد اسکیلز سطح متوسط Oxford word skills intermediate

کتاب آکسفورد ورد اسکیلز سطح متوسط
کتاب آکسفورد ورد اسکیلز سطح متوسط برای چه کسانی مناسب است؟ واژگان بخشی جدایی ناپذیر از تقریباً تمام جنبه های درگیر در فرآیند یادگیری ز...

ادامه مطلب

آموزش زبان انگلیسی, درسی و کمک آموزشی

کتاب آکسفورد ورد اسکیلز مقدماتی Oxford word skills elementary

کتاب آکسفورد ورد اسکیلز
کتاب آکسفورد ورد اسکیلز برای چه کسانی مناسب است؟ واژگان بخشی جدایی ناپذیر از تقریباً تمام جنبه های درگیر در فرآیند یادگیری زبان است. م...

ادامه مطلب