دانلود کتاب شیطان پرستی

کتاب شیطان پرستی
معرفی کوتاه کتاب

_____________

توضیحات : ستاره واژگون معروف به پنتاگرام اغلب برای نشان دادن شیطان پرستی استفاده می شود. شیطان پرستی ۱ یک حرکت مکتبی، شبه مکتبی و یا فلسفی است که هواداران آن شیطان را یک طرح و الگوی اصلی و قبل از عالم هستی میپندارند. آن ها شیطان را موجودی زنده و با چند وجه از طبقه « راه راست » مخالف با « راه چپ » طبیعت انسان مشترک می دانند. شیطان پرستی را در گروه بندی می کنند. دست چپی ها به غنی سازی روحی خود در جریان کارهای خودشان معتقدند و بر این باورند که در نهایت باید تنها به خود جواب پس دهند. در حالی که دست راستی ها غنی
سازی روحی خود را از طریق وقف کردن و بندگی خود در مقابل قدرتی بزرگتر بدست می آورند. لاوییان ها در واقع خدایی از جنس شیطان و یا خدایی دیگر را برای خود قائل نیستند. آن ها حتی از قوانین شیطان نیز پیروی نمی کنند. این جنبه اعتقادی آن ها به طور مکرر به اشتباه نادیده گرفته می شود و عموماً آن ها را افرادی می شناسند که شیطان را به عنوان خدا پرستش می کنند.

✅ نام کتاب : شیطان پرستی – آثار و تبعات پیروی از شیطان
✅ ژانر کتاب : مذهبی
✅ نویسنده : فاطمه عسگریان دهکردي
✅ تعداد صفحات:  140 صفحه

اگر این کتاب رو خوندی حتما نکاتی ازش میدونی که بقیه میخوان بدونن، پایین برای ما بنویس..

دیدگاهتان را بنویسید

کتاب شیطان پرستی
کتابهای پیشـنهادی برای شـما

_____________________________ _

کتاب اهل سنت واقعی
کتاب بهائی گری
کتاب فاطمه فاطمه است
وهابیت عامل تفرقه مسلمانان
فرار شیطان از فاروق
مایل هستید از جدیدترین اطلاعات با خبر شوید؟ ما جدیدترین مطالب مورد علاقه شما را پیشنهاد خواهیم داد خیر بله، فقط مورد علاقه ام باشه