دانلود کتاب تاریخ ارمنستان جلد اول

تاریخ ارمنستان جلد اول
معرفی کوتاه کتاب

_____________

قوم ارمن خود به تنهایی، همه رنجهای که در طول تاریخ در گوشه و کنار جهان، اقوام دیگر تک تک دیده اند، یکجا دیده است، گزافه نیست اگر بگوییم که قوم ارمن به اندازه تمام مردم جهان فریاد خشم سرداده، در عین اسارت با اسارت ستیز کرده است.

کتاب حاضر به عنوان اولین آزمایش در نوع خود امروز به حلیه طبع آراسته است. این کتاب در اصل تحت عنوان “خلق ارمن” قرار دارد که ما بنا به مقتضیات خاصی، آنرا “تاریخ ارمنستان” ترجمه کرده ایم.

کتاب تاریخ ارمنستان در جلد اول دارای دو بخش می باشد

بخش اول – قرون باستان

در این بخش خواهیم خواند:

اقوام مردم و حکومتهای قدیم فلات ارمنستان ، منشا و تشکیل ملت ارمنی ، حکومت باستانی ارمنی ، ارمستان – روم – پارت ، فرهنگ ارمستان کهن ، برقراری نظام فئودالی و انقراض حکومت قدیمی ارمنستان

بخش دوم – قرون وسطی

در این بخش خواهیم خواند:

جنبشهای آزادی بخش در قرون ۵-۹ ، فرهنگ در قرون ۵-۹ ، برقراری استقلال سیاسی ارمنستان در قرون ۹-۱۱ ، جنبشهای دهقانی در قرون ۷-۱۱ ، ارمستان در قرون ۱۱ تا ۱۴ ، حکومت ارمنی کیلیکیه ، فرهنگ در قرون ۱۰ تا ۱۴ ، مرحله جدید جنبش رهایی بخش ، فرهنگ در سده های ۱۵ تا ۱۸

✅ نام کتاب : تاریخ ارمنستان جلد اول
✅ ژانر کتاب : تاریخی
✅ نویسنده : گ‌. خ‌. س‍ارک‍س‍ی‍ان‌
✅ تعداد صفحات:  298 صفحه

اگر این کتاب رو خوندی حتما نکاتی ازش میدونی که بقیه میخوان بدونن، پایین برای ما بنویس..

دیدگاهتان را بنویسید

تاریخ ارمنستان جلد اول
کتابهای پیشـنهادی برای شـما

_____________________________ _

تاریخ طبری
دو قرن سکوت
کتاب تاریخ ایران زمین
تاریخ شاهنشاهی رضا شاه پهلوی
کتاب تاریخ آمریکا
تقریرات مصدق در زندان
مایل هستید از جدیدترین اطلاعات با خبر شوید؟ ما جدیدترین مطالب مورد علاقه شما را پیشنهاد خواهیم داد خیر بله، فقط مورد علاقه ام باشه