دانلود کتاب قحطی بزرگ

کتاب قحطی بزرگ
معرفی کوتاه کتاب

_____________

کتاب قحطی بزرگ ترجمه ایست از پژوهش آقای محمدقلی مجد، محقق ایرانی مقیم آمریکا که در آن کشور چاپ و منتشر شد.

وی پژوهش خود را در زمینه قحطی بزرگ در ایران با تکیه بر اسناد و مدارک و گزارشهای آرشیو وزارت خارجه آن دوران تاریخ امریکا ، و نیز اخبار و اطلاعات آن دوره مخصوصا روزنامه های رعد و ایران در زمان جنگ جهانی اول به پایان برده است.

اخبار و گزارشهای مربوط به این قحطی در روزنامه های آن زمان و کتابهای تاریخی که به حوادث آن دوره پرداخته اند. خاطرات بعضی رجال و دست اندرکاران از جمله خاطره بعضی از افسران انگلیسی که در آن دوره در ایران حضور داشتند، تا حدودی منعکس شده است. با وجود بی طرفی ایران در جنگ جهانی اول، در طول این جنگ ضربات و خسارات جبران ناپذیری بر پیکر میهن و ملت ما وارد آمد.

ورود بی محابای قوای بیگانه و نیروهای متخاصم به خاک ایران، در فقدان یک دولت قوی و متمرکز و دارای سامانه اداری کارآمد، هرج و مرج و ناامنی و پراکندگی و بی ثباتی را دامن زد و به تشدید ضعف دولت مرکزی و وخامت حال و وضع اقتصادی و اجتماعی مردم ایران انجامید. در نتیجه ایران بی طرف که با هیچ کشوری در جنگ نبود، تقریبا به اندازه یک کشور در حال جنگ خسارت و خرابی تحمل کرد.

در میان آن همه نابسامانی و بدبختی، بروز قحطی بزرگ و فراگیر در ایران مزید بر علت شد. قحطی ای که علاوه برخشکسالی چندساله، حضور نیروهای بیگانه به ویژه قوای انگلستان در تشدید آن موثر و بلکه از علل اصلی آن بود. در نتیجه آن شمار زیادی از مردم ایران در ابعادی باورنکردنی به ورطه مرگی هولناک افتادند.

✅ نام کتاب : قحطی بزرگ
✅ ژانر کتاب : تاریخی
✅ نویسنده : محمدقلی مجد
✅ مترجم : محمد کریمی
✅ تعداد صفحات:  230 صفحه

اگر این کتاب رو خوندی حتما نکاتی ازش میدونی که بقیه میخوان بدونن، پایین برای ما بنویس..

دیدگاهتان را بنویسید

کتاب قحطی بزرگ
کتابهای پیشـنهادی برای شـما

_____________________________ _

تاریخ طبری
دو قرن سکوت
کتاب تاریخ ایران زمین
تاریخ شاهنشاهی رضا شاه پهلوی
کتاب تاریخ آمریکا
تقریرات مصدق در زندان
مایل هستید از جدیدترین اطلاعات با خبر شوید؟ ما جدیدترین مطالب مورد علاقه شما را پیشنهاد خواهیم داد خیر بله، فقط مورد علاقه ام باشه