دانلود کتاب ایران در آستانه انقلاب مشروطیت

ایران در آستانه انقلاب مشروطیت
معرفی کوتاه کتاب

_____________

توضیحات : اگر یک انقلاب اجتماعی نبردی باشد برای انتقال قدرت از دست یک طبقه ی اجتماعی بدست طبقه دیگر، جنبش مشروطیت ایران یک انقلاب اجتماعی است. جنبش مشروطیت مبارزه خونین طبقات متوسط و سرمایه داری شهری ایران علیه فئودالیزم بود. این جنبش از لحاظ سازمانی هدفش برانداختن قدرت مطلقه ی فئودال و استقرار حکومت پارلمانی بورژوایی بود، و سرانجام پس از طی فراز و نشیب ها  وفرازها به سازش میان فئودالیزم بورژوازده و سرمایه داری بزرگ تجاری – که یک پایش به زمین چسبیده بود- خاتمه پذیرفت..

✅ نام کتاب : ایران در آستانه انقلاب مشروطیت
✅ ژانر کتاب : تاریخی – سیاسی – اجتماعی
✅ نویسنده : باقر علومی
✅ تعداد صفحات:  103 صفحه

اگر این کتاب رو خوندی حتما نکاتی ازش میدونی که بقیه میخوان بدونن، پایین برای ما بنویس..

دیدگاهتان را بنویسید

ایران در آستانه انقلاب مشروطیت
کتابهای پیشـنهادی برای شـما

_____________________________ _

تاریخ طبری
دو قرن سکوت
کتاب تاریخ ایران زمین
تاریخ شاهنشاهی رضا شاه پهلوی
کتاب تاریخ آمریکا
تقریرات مصدق در زندان
مایل هستید از جدیدترین اطلاعات با خبر شوید؟ ما جدیدترین مطالب مورد علاقه شما را پیشنهاد خواهیم داد خیر بله، فقط مورد علاقه ام باشه